Děti milují hraní si s pískem. Celé hodiny dokáží sedět na okraji pískoviště a se zaujetím vyrábět bábovičky, překládat a nakládat písek a malovat obrázky. Uklidňuje to jejich jinak roztěkanou mysl danou vývojem. Přenesli jsme tuto formu „terapie“ do domácího prostředí. Vzali jsme písek, dali vyniknout jeho přírodní kráse a využili ho jako prostředku výtvarné techniky.

Malování v písku je unikátní novinkou tvorby pro děti i dospělé. Jde o převratnou výtvarnou tvorbu pro děti od 1,5 roku. Za pomoci svých rodičů ji však zvládnou také mladší děti.

PROČ S DĚTMI MALOVAT?

Možnost vnímat hmotu hmatem je pro děti velmi obohacující. Většina z nich projevuje preferenci jedné nebo druhé ruky již v jednom roce. Pokud děti upřednostňují jednu ruku, navádíme je k používání obou, na což mohou zpočátku reagovat negativně (pláč, zlost, odmítnutí). Sandart, neboli malování v písku a s pískem, je nenuceným prostředkem ke zjištění preferující strany.

Motorické dovednosti člověka jsou tvořeny dvěma složkami, které lze získat souběžně. V okamžiku, kdy se novému motorickému úkolu učíme, tak instrinsická složka se zajímá o to, jak se pohyb vykonává, exstrinsická složka zjišťuje umístění pohybu v prostoru.

Zrakové a vizuokinestetické vnímání pohybů ruky je zprostředkováno cerebro-cerebelárními spoji mezi levou polovinou mozečku a pravou temenní kůrou. Pravostranná temenní kůra a levostranná zadní a zevní mozečková kůra tedy kombinují zrakové exteroreceptivní informace s interoreceptivními kinestetickými informacemi. Předpokládá se, že interakce těchto dvou oblastí aktualizuje „obraz vlastního těla“ v průběhu pohybu v čase a prostoru. Poloha ruky v prostoru je zajišťována primární motorickou kůrou, která cíleně ovládá jednotlivé svaly.

Malování v písku pozitivním způsobem ovlivňuje také rozvoj řeči. Jakákoliv aktivita v této oblasti stimuluje obě centra zároveň.

Jak malovat v písku?

Při malování a pohybu na podsvíceném stolečku děti očima sledují pohyb vlastního prstu či prstů a zpětně pozorují i stopu, kterou na něm tvoří. Formát stolku pak dítěti umožní pohodlné malování ve všech směrech a dává mu tak prostor pro zkoušení a učení se různým pohybům rukou (případně nohou) a prstů.

Dětem s nevyhraněnou pravou nebo levou rukou pomáhá k nalezení té, či oné správné cesty, kdy naši prckové povětšinou drží tužky v pěsti. Zde však volnou rukou nachází nový pohyb zápěstím, který ho v malování nelimituje.

Nebo si můžeme jen hrát….

HRANÍ PRO MALÉ, VELKÉ I SENIORY

Sandart čili malování v písku podporuje jemnou motoriku, zlepšuje paměť a učí děti i dospěláky vyjádřit své myšlenky. Pomocí písku umí vytvořit plastický obrázek i ten, kdo je jinak výrazově nevýrazný.

Pozitivně rozvíjí fantazii a grafomotorický vývoj a formou zábavy se pak můžeme podílet na sdělení okamžiků a potřeb našich mrňousků.

Psychology jsou doporučovány tzv. „uvolňovací cviky“, kdy pomocí tří prstů přemisťujeme různé předměty z místa na místo. Skvělou náhražkou různorodých předmětů je přemisťování písku po kreslící ploše a vytváření uměleckých děl. No a když se dílo nepovede, stačí jej zamést do přihrádky a začít znova.

Malování v písku je dozajisté vhodné také pro seniory. Jedna věc, která je na tomto koníčku nezastupitelná, je odpočinek, terapie a radost z tvoření.

Mladý člověk je na sebe leckdy přehnaně kritický, pokud není výsledek dokonalý, není spokojen. Člověk, který už má své životní zkušenosti, věk a určitou stabilitu je smířlivější, otevřenější a užívá si svou tvorbu naplno. Buďte veselým seniorem a zkuste to. Zhodnoťte své vzpomínky na podsvíceném stolečku.

„Umělec“ může následně výtvory své a svých blízkých fotografovat, z čehož vzniknou originální obrázky do rámečků, na přání, nebo jako dárky babičkám, dědům, přátelům a svým blízkým.

DÍTĚ NERADO MALUJE?

Vaše dítko nerado maluje? Snažíte se malovat skoro každý den a ono přečmárá omalovánky, nechce se soustředit na kreslení s rodiči, a kreslení ho prostě nebaví??

Používáte pastelky se stabiloeasy výhřezy a ani díky nim se vám nedaří dítě naučit držet ruku na papíře a vše má kostrbaté???

Neklesejte na mysli…..souprava na malování v písku vám rozhodně pomůže přirozeně, formou hry, překlenout toto období, naučí mrňouse pocitu volné ruky, základu k psaní a chuti do malování také jinými technikami.

NA ZÁVĚR – ZABAVTE SVÉ DÍTĚ ORIGINÁLNĚ

Zkuste JINAK zabavit své neposedné dítě, neuchylujte se pouze k plastovým produktům z hračkáren, nebo zapnutím DVD filmu na přehrávači.

Dospěláci a senioři! Nezáleží na tom zda jste někdy malovali nebo ne. Důležité je mít chuť zkusit nové věci.

Naskýtá se vám jedinečná šance zkusit něco nového a mít doma neotřelou hračku pro každé roční období!!!